Dotacja

W dniach 14-16 czerwca mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w projekcie „Misja gospodarcza Londyn” wymiana handlowa po brexicie, promocja polskich produktów, ekspansja międzynarodowa. To tematy serii spotkań, w których wzięliśmy udział wraz z przedsiębiorcami z województwa podlaskiego w ramach projektu promocji gospodarczej „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”.

Misji przewodził wicemarszałek Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. Naszą cukiernię „Kinga „reprezentowała Kinga Poskrobko Nieradka i Paweł Nieradka, który opowiedział o historii rodzinnej firmy i zaprezentował nasze polskie produkty tj.:(polski makowiec i regionalny sękacz) dla brytyjskich firm.

Wyjazd został sfinansowany w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa.Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.